Angličtina pro středně pokročilé - jen pro pokračující z min.roku - AJ (Kód: 2024076)

Cena na pololetí: 3650 ,- Kč

Lektor: Dagmar Kyselicová

Probíhá zapis do kurzu
Navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).

Jazyk:

AJ

Zařažení:

Určeno pro dospělé.

Rozsah:

17 lekcí/90 minut

Termín:

09. 09. 2024 20. 01. 2025
27. 01. 2025 26. 05. 2025

Den:

Pondělí

Čas:

17:30 - 19:00

Místo:

Národní třída 267/16, 695 01 Hodonín

Učebna:

Školička

Učebnice:

English File intermediate od 4.lekce

Aktuální obsazenost kurzu: (8)

intenzita kurzu: 1 x týdně

KURZOVNÍ ŘÁD

Výuka probíhá při maximálním počtu většinou 5 - 8 studentů ve skupince. Klademe důraz na zvládnutí komunikace a snažíme se zbavit studentů ostychu hovořit cizím jazykem. Naším zájmem je také vyjít vstříc individuálním potřebám studenta.

Výuka probíhá jedenkrát týdně, obvykle 90 minut. Kurz se otevře vždy po naplnění minimálního počtu 5 studentů ve skupince. Pokud se kapacita nenaplní, nabízíme studentům variantů příplatku nebo zkrácení délky studia při původně navržené ceně.

Pro jednotlivé stupně pokročilosti je k dispozici také možnost získání mezinárodně uznávaných certifikátů a státních zkoušek.

Rozvrh kurzů je platný pro rok 2024/2025, vyhrazujeme si však právo na změny, které se mohou týkat zejména časového posunu kurzů. O změnách budeme vždy včas informovat.

V nabídce kurzů jsou uvedeny učebnice, se kterými se v kurzech pracuje, tyto učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzovného. Studenti si buď pořizují učebnice sami, nebo je mohou zakoupit v kanceláři.

UČEBNICE SI PROSÍM NIKDY NEPOŘIZUJTE PŘEDEM, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, POKUD SI NEJSTE JISTI, ZDA KUPUJETE TU SPRÁVNOU! NEVÁHEJTE SE NEJDŘÍVE INFORMOVAT. NEBOJTE SE NASTOUPIT DO KURZU BEZ UČEBNICE. ZAKOUPIT SI JI PAK MŮŽETE U NÁS, NEBO V LIBOVOLNÉM OBCHODĚ AŽ PO OVĚŘENÍ TYPU UČEBNICE.

Výukový rok je rozdělen na DVĚ pololetí. CENY KURZU JSOU VŽDY UVEDENY ZA JEDNO POLOLETÍ, (TEDY 17, 15 či 12 LEKCÍ). Pololetí na sebe plynule navazují. Do kurzů se lze přihlásit i pokud již byla výuka zahájena, pokud není naplněna maximální kapacita.

CENA ZA 1 VYUČOVACÍ HODINU U STANDARTNÍCH KURZŮ VYCHÁZÍ NA cca 140 KČ.

CENA ZA 1 VYUČOVACÍ HODINU U SPECIÁLNÍCH KURZŮ  (FCE,CAE, IELTS atd...) VYCHÁZÍ NA MAX. 220,- KČ.

Podáním závazné přihlášky se klient zavazuje uhradit částku ve stanovené výši. (Lze hradit až po nástupud do kurzu). V případě, že klient nenastoupí na kurz, který má uhrazen, bude mu po dohodě vrácena částka za kurz. Klient si musí požádat o navrácení částky nejpozději do 1 týdne od zahájení kurzu.

Kurzovné se z žádných důvodů nesnižuje. O vrácení částky kurzovného lze požádat pouze v případě prokázaných náhlých závažných zdravotních či pracovních důvodů, které klientovi brání docházet do kurzu.

Poskytujeme slevu za člena rodiny v jiném kurzu, obvykle ve výši 10%. 

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ LZE POSÍLAT AŽ DO ZAHÁJENÍ KURZŮ. POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠENÍ DO PROBÍHAJÍCÍHO KURZU JE VŽDY MOŽNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDE VOLNÉ MÍSTO DO NAPLNĚNÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY V KURZU (8 osob).

 

POZOR!!

Odesláním elektronické přihlášky poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám a nevyužíváme je ani k marketingovým účelům. Řídíme se platnými zákony o zpracování osobních údajů.