Jednoleté pomaturitní studium - včasný zápis (Kód: 2024074)

Cena za celý školní rok: 22990 ,- Kč

Lektor: Mgr. Eva Třasoňová, Mgr. Lenka Rolinková

Kurz je uzavřen

Rozsah:

760 hodin/celoroční

Intenzita:

5 x týdně 4 vyučovací hodiny

Termín:

2024-09-02 2025-06-30
0000-00-00 0000-00-00

Místo konání:

Národní třída 267/16, 695 01 Hodonín

JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM.

PŘÍJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO KURZU JEDNOLETÉHO POMATURITNÍHO STUDIA ANGLICKÉHO JAZYKA.

 • Chcete se naplno věnovat studiu angličtiny a dosáhnout skutečně výrazného pokroku?
 • Máte možnost studovat v dopoledních hodinách?
 • Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát potvzující Vaši znalost cizího jazyka?


Naše denní studium umožňuje postoupit během jediného roku až o dvě úrovně znalostí a zároveň Vás připraví k získání mezinárodně uznávaného certifikátu FCE (pokročilí), PET (začátečníci a mírně pokročilí) nebo ke zkoušce IELTS.


Organizace studia:

 • závazné přihlášky jsou příjímány od února do konce srpna 2023 (v případě volných míst i v září);
 • studenti jsou na základě rozřazovacích testů rozděleni do tříd dle pokročilosti (termín rozřazovacích testů bude upřesněn);
 • maximálně 18 studentů ve třídě;
 • kurzovné je splatné před začátkem kurzu nebo v dohodnutých splátkách;
 • učebnice je možno zajistit, nejsou však součástí kurzovného;


Co je náplní výuky:

 • v prvním pololetí pokročíte o celou jazykovou úroveň obecné angličtiny, důraz bude kladen na slovní zásobu, rovnoměrný rozvoj jednotlivých jazykových dovedností (mluvený a písemný projev, porozumění slyšenému a čtenému), gramatiku a schopnost pohotově reagovat;
 • ve druhém pololetí se zaměříme na přípravu k získání certifikátu za použití specializovaných učebnic a dalších materiálů (zkušební testy včetně poslechů, ukázková řešení jednotlivých úloh atd.)
 • domácí práce - krátká opakovací cvičení, četba a poslech anglické literatury;

 

Studentům bude uznán statut studenta ve stejném rozsahu jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění je hrazeno státem,  některé daňové úlevy, rodinné přídavky a jiné sociální příspěvky, slevy na dopravu...). Podmínkou zachování statutu studenta je složení maturitní zkoušky v roce 2023. Student je povinen doložit maturitní vysvědčení (nebo jeho notářsky ověřenou kopií).

 

 

POZOR!!

Odesláním elektronické přihlášky poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Při poskytování osobních údajů třetím stranám se řídíme platnými zákony České republiky. Vaše osobní data nikdy nevyužíváme k marketingovým účelům.