Angličtina pro třeťáčky - AJ (Kód: 2023042)

Cena na pololetí: 1990 ,- Kč

Lektor: Dagmar Kyselicová

Probíhá zapis do kurzu
Navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).

Jazyk:

AJ

Zařažení:

Určeno pro děti a mládež.

Rozsah:

15 lekcí/60 minut

Termín:

04. 10. 2023 24. 01. 2024
31. 01. 2024 29. 05. 2024

Den:

Středa

Čas:

14:30 - 15:30

Místo:

Národní třída 267/16

Učebna:

Školička

Učebnice:

Incredible English 1

Aktuální obsazenost kurzu: (5)

intenzita kurzu: 1 x týdně