Angličtina pro páťáky - AJ (Kód: 2023064)

Cena na pololetí: 1990 ,- Kč

Lektor: Mgr. Eva Třasoňová

Probíhá zapis do kurzu
Navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).

Jazyk:

AJ

Zařažení:

Určeno pro děti a mládež.

Rozsah:

15 lekcí/60 minut

Termín:

02. 10. 2022 22. 01. 2024
29. 01. 2024 20. 05. 2024

Den:

Pondělí

Čas:

15:00 - 16:00

Místo:

Národní třída 267/16

Učebna:

školička

Učebnice:

Incredible English 3 od 1.lekce

Aktuální obsazenost kurzu: (5)

intenzita kurzu: 1 x týdně