Příjmací zkoušky na VŠ

Jak úspěšně projít zkoušku z cizího jazyka v rámci přijímacího řízení na VŠ - připravíme vás na ústní i písemnou část.