Obchodní angličtina

 

Nácvik obchodních výrazů pomůže studentům plynule mluvit a cítit se sebejistě při používání angličtiny v komerčním a obchodním prostředí. Důraz je kladen na preciznost a schopnost pohotově a adekvátně reagovat.

Výuka zahrnuje všechny podstatné fáze realizace obchodního případu. Jedná se o seznámení s formou a úpravou textu obchodního dopisu, s nejběžnější terminologií a frazeologií v souvislosti s nabídkou, poptávkou, objednávkou, placením, reklamací, upomínkou, atd.


Co je náplní kurzů?
 

  • zvládnutí situací běžného obchodního styku;
  • formální stereotypy obchodní angličtiny, odlišné od běžné hovorové angličtiny;
  • seznámení se s určitými základními modelovými situacemi v obchodním světě (telefonická komunikace se zákazníkem, domlouvání a vedení obchodní schůzky, vedení návštěvy ve firmě, představení sebe a své firmy, prezentace produktu své firmy, vyjednávání o ceně);
  • obchodní dopisy a prezentace své firmy;
  • klíčová slova obchodní angličtiny (key business words);
  • vedení formálních a neformálních dialogů;