PROBÍHÁ ZÁPIS DO JEDNOLETÉHO POMATURITNÍHO STUDIA

ŽÁDÁME ZÁJEMCE O POMATURITNÍ STUDIUM, ABY VYPLNILI ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, PŘIPRAVENOU V SEKCI  POMATURITNÍ STUDIUM.

PŘIHLÁŠKY LZE PODÁVAT DO KONCE SRPNA 2023 NEBO DO NAPLNĚNÍ KAPACITY.

PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY ZÁJEMCI OBDRŽÍ EMAILEM PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K ZÁPISU KE STUDIU.

Výhodnější cena při včasném podání přihlášky !!

roční školné 21 990,- Kč při přihlášení do konce června

roční školné 22 990,- Kč při přihlášení od 1.července do konce srpna

pozdní přihlášení po zahájení školního roku  23 490,- Kč

kurzovné je splatné před začátkem kurzu nebo v dohodnutých splátkách;

učebnice je možno zajistit, nejsou však součástí kurzovného;

 

 

ÚHRADU KURZOVNÉHO PROSÍME NEPOSÍLEJTE NIKDY PŘEDEM, ALE AŽ PO PODPISU SMLOUVY O STUDIU.

(K podpisu budete vyzváni emailem po podání elektronické přihlášky.)

 V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. 774 433 257

NEBO NA: kancelar@ideajs.cz

Zpět