PŘEHLED UČEBNIC A VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ

Na této stránce naleznete fotografie učebnic a doplňkových materiálů, které používáme k výuce v jednotlivých kurzech.

Přesto, že se snažíme, aby seznam odpovídal skutečnosti, může se stát, že ve Vašem kurzu použijeme jiný typ učebnic. Proto vždy po přihlášení raději vyčkejte na instrukce a nepořizujte si knihy předem. Děkujeme za pochopení.

 

Pro jednoleté pomaturitní studium:

English File intermediate, 3rd edition

(povinné)

 

English File upper - intermediate, third editon

(povinné)

English Grammar in Use

(doplňkové nepovinné)

 

First 1,2,3,4..

(doplňkové nepovinné)

First  trainer

(doplňkové nepovinné)

 

 

Advanced trainer

(doplňkové nepovinn)

 

Pro kurzy pro dospělé:

A0 - English File beginner, 4th edition

(kurzy pro úplné začátečníky)

 

A1 - English File elementary, 3rd edition

(kurzy pro falešné začátečníky)

 

A2 - English File pre - intermediate, 3rd editon

(kurzy pro mírně pokročilé)

 

English File intermediate. 3rd edition

(kurzy pro středné pokročilé, pomaturitní)

 

English File upper - intermediate, 3rd edition

(kurzy pro více středně pokročilé a pomaturitní)

 

Pro děti a mládež:

Incredible English starter, 2nd edition

(prvňáčci, druháčci)

 

Incredible English 1, 2nd edition

(druháčci, třeťáčci)

 

Incredible English 2, 2nd edition

(třeťáčci, čtvrťáčci)

 

Incredible English 3, 2nd edition

(čtvrťáčci,páťáčci)

 

English Plus starter

(páťáčci, šesťáci)

 

English Plus 1, 2nd edition

(šesťáci, sedmáci)

 

English Plus 2, 2nd edition

(sedmáci, osmáci)

 

English Plus 3, 2nd edition

(osmáci, deváťáci)

 

English Plus 4, 2nd edition

(deváťáci, nižší ročníky SŠ)

 

 

Doporučené doplňkové materiály - Angličtina:

Essential Grammar in Use

English Grammar in Use

English Vocabulary in Use

 

Destination B1

Destination B2

Zpět