Konverzace

 

Tyto kurzy jsou vhodné zvláště pro ty, kteří potřebují zlepšit především svoji schopnost přirozené komunikace nebo pro ty, kteří si chtějí udržet svoji současnou znalost. Doporučená minimální vstupní úroveň je B1, tedy mírně pokročilý.

Základním cílem těchto kurzů je rozvíjet schopnost mluvit a rozumět mluvenému slovu. V hodinách však budete dělat mnohem více - součástí lekcí bude i procvičování výslovnosti, naučíte se společenské fráze a idiomy a také jak a kde je vhodně používat, rozšíříte si slovní zásobu a dle potřeby učitel vysvětlí i obtížné gramatické jevy.
 

Výukové materiály:

  • učebnice, doplňující poslechový materiál a CD;
  • reálie: jídelní lístky, mapy, obrázky, časopisy...
  • obrázky, příběhy, zjednodušená beletrie;
  • oživujeme hodiny písničkami a jazykovými hrami;