Jak učíme

 

Naše studenty učíme především v cizím jazyce komunikovat. Učitelé využívají celou škálu učebních postupů vedoucích efektivně k dosažení plánovaného cíle. V hodinách se nejvíce věnujeme mluvení, poslechu a slovní zásobě. Učíme výhradně v cílovém jazyce s použitím učebnic v daném jazyce. Studenti často pracují ve dvojicích či skupinách a učí se daný jazyk používat ve skutečných situacích. Docházkové kurzy vyšších pokročilostí jsou zpravidla vyučovány rodilým mluvčím, jsou zakončeny testem a certifikátem o absolvování. Veškeré kurzy mají jasný a metodologicky důkladně propracovaný sylabus, zaručujeme postupnost a návaznost jednotlivých lekcí i kurzů.

Jaké jazyky učíme?
angličtina, němčina, ruština...

Naši učitelé
Učitelé jsou srdcem naší školy a tak si je pečlivě vybíráme. Procházejí náročným příjmacím řízením a sérií školení. Mezi základní požadavky patří dokonalá znalost daného jazyka, odborná kvalifikace, znalost metodologie výuky cizích jazyků, reprezentativní vystupování a spolehlivost. Jsou to odborníci se zájmem o svou práci a zahraniční praxí. Rodilí mluvčí s vysokoškolským vzděláním standardně vyučují v konverzačních kurzech a jazykových kurzech vyšších pokročilostí.

Kde učíme?
V našich učebnách na Národní třídě 16 v Hodoníně, případně náš lektor může přijet přímo k Vám do kanceláře či domů (v Hodoníně, v rámci možností i v Břeclavi nebo ve Strážnici). Naše učebny jsou vybaveny kvalitní audio technikou, klimatizací a poskytují vysoký komfort pro studium jazyků. Bohatě vybavená knihovna s cizojazyčnou literaturou navíc umožňuje nenásilnou formou procvičit a prohloubit získané znalosti.

Jaký by měl být náš student?
Prostředí školy a atmosféra je neformální a přátelská. Úspěšný student naší školy by měl mít odvahu zkoušet nový jazyk a spolupracovat s kolegy. Být ochotný pravidelně a samostatně pracovat, učitelé často zadávají písemné i ústní domácí úkoly. Snažíme se motivovat studenty k zapojení angličtiny do svého života v co největší míře. Pravidelné testy studentům pomáhají snadno ověřit dosažený pokrok a učiteli umožní doporučit vhodný další postup.