Britské mezinárodně uznávané jazykové zkoušky City & Guilds

 

Britské mezinárodně uznávané jazykové zkoušky City & Guilds jsou zajišťovány jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a certifikačních institucí ve Velké Británii. Jsou vytvořeny v souladu s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a testují jazykové znalosti a dovednosti v kontextu přirozené jazykové komunikace potřebné pro výkon zaměstnání, studium i v každodenním životě. V Česká republice jsou akreditované MŠMT jako certifikáty dokládající znalost anglického jazyka zaměstnanců státní správy ČR. Písemné a ústní dovednosti lze skládat odděleně a na různých úrovních.
 

  • (A1)  ESOL/SESOL Preliminary
  • (A2)  ESOL/SESOL Access
  • (B1)  ESOL/SESOL Achiever
  • (B2)  ESOL/SESOL Communicator
  • (C1)  ESOL/SESOL Expert
  • (C2)  ESOL/SESOL Mastery