JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM

Kód: 2216030 Jazyk: ANGLICKÝ (B1+)
Stav: Kurz je již naplněn.  PLNĚ OBSAZEN Obsazenost: 18
 
Zařazení: určen dospělým
určen dětem
krátkodobý kurz s vysokou intenzitou
Cena na pololetí: 21990,- Kč
 
Rozsah: 760 hodin Intenzita: 5 x týdně
Termín: 01.09.22 - Den v týdnu: Po,Ut,St,Ct,Pa
  - 30.06.23 Čas: 8:30 - 11:45
Kurz navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).   Navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).

Místo: Jazyková škola IDEA, Národní třída 16, Hodonín Učebnice: English File intermediate
Učebna: U3 Lektor: Mgr. Lenka Rolinková, Mgr. Eva Třasoňová

POZOR!! Číslo účtu k úhradě pomaturitního studia je 208018170/0300

Kurzovné se hradí až po podpisu smlouvy o studiu!! Uvedené kurzovné je na  celý rok.

 

 • Chcete se naplno věnovat studiu angličtiny a dosáhnout skutečně výrazného pokroku?
 • Máte možnost studovat v dopoledních hodinách?
 • Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát potvzující Vaši znalost cizího jazyka?


Naše denní studium umožňuje postoupit během jediného roku až o dvě úrovně znalostí a zároveň Vás připraví k získání mezinárodně uznávaného certifikátu FCE (pokročilí), PET (začátečníci a mírně pokročilí) nebo ke zkoušce IELTS.


Organizace studia:

 • závazné přihlášky jsou příjímány od února do konce srpna 2022 (v případě volných míst i v září);
 • studenti jsou na základě rozřazovacích testů rozděleni do tříd dle pokročilosti (termín rozřazovacích testů bude upřesněn);
 • maximálně 18 studentů ve třídě;
 • kurzovné je splatné před začátkem kurzu nebo v dohodnutých splátkách po nastoupení do kurzu na základě smlouvy;
 • učebnice je možno zajistit, nejsou však součástí kurzovného;


Co je náplní výuky:

 • v prvním pololetí pokročíte o celou jazykovou úroveň obecné angličtiny, důraz bude kladen na slovní zásobu, rovnoměrný rozvoj jednotlivých jazykových dovedností (mluvený a písemný projev, porozumění slyšenému a čtenému), gramatiku a schopnost pohotově reagovat;
 • ve druhém pololetí se zaměříme na přípravu k získání certifikátu za použití specializovaných učebnic a dalších materiálů (zkušební testy včetně poslechů, ukázková řešení jednotlivých úloh atd.)
 • domácí práce - krátká opakovací cvičení, četba a poslech anglické literatury;

 

Studentům bude uznán statut studenta ve stejném rozsahu jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění je hrazeno státem,  některé daňové úlevy, rodinné přídavky a jiné sociální příspěvky, slevy na dopravu...). Podmínkou zachování statutu studenta je složení maturitní zkoušky v roce 2022. Student je povinen doložit maturitní vysvědčení (nebo jeho notářsky ověřenou kopií).

 

POZOR!!

Odesláním elektronické přihlášky poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Při poskytování osobních údajů třetím stranám se řídíme platnými zákony České republiky. Vaše osobní data nikdy nevyužíváme k marketingovým účelům. 

 

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 267/16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: