Němčina pro mírně pokročilé

Kód: 1924072 Jazyk: NĚMECKÝ (A2+)
Stav: probíhá zápis  PROBÍHÁ ZÁPIS Obsazenost: 0
 
Zařazení: určen dospělým
Cena na pololetí: 2100,- Kč
 
Rozsah: 17 lekcí/60 minut Intenzita: 1 x týdně
Termín: 17.09.19 - 21.01.20 Den v týdnu: Ut
  28.01.20 - 19.05.20 Čas: 18:00 - 19:00
Kurz navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).   Navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).

Místo: Jazyková škola IDEA, Národní třída 16, Hodonín Učebnice: bez učebnice
Učebna: U2 Lektor:

KURZ MÁ KRATŠÍ VÝUKOVÝ ČAS - 17 LEKCÍ / 60 MINUT

Student na této úrovní rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají.

Dokáže na tato témata vést rozhovor, umí se domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích a zkušenostech..umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání.. Jeho mluvený projev je plynulejší, a dovede se písemně vyjadřovat v jednoduchých souvětích..dále si prohlubuje slovní zásobu..

 

POZOR!!

Odesláním elektronické přihlášky poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám a nevyužíváme je ani k marketingovým účelům. Řídíme se platnými zákony o zpracování osobních údajů.

 

Datum narození a adresa nejsou povinné údaje, nemusíte je při vyplňování přihlášky poskytovat!!

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 267/16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: