Angličtina pro mírně pokročilé+

Kód: 1914049 Jazyk: ANGLICKÝ (A2+)
Stav: probíhá zápis  PROBÍHÁ ZÁPIS Obsazenost: 6
 
Zařazení: určen dospělým
Cena na pololetí: 3050,- Kč
 
Rozsah: 17 lekcí/90 minut Intenzita: 1 x týdně
Termín: 18.09.19 - 22.01.20 Den v týdnu: St
  29.01.20 - 20.05.20 Čas: 16:30 - 18:00
Kurz navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).   Navazuje z prvního do druhého termínu (pololetí).

Místo: Jazyková škola IDEA, Národní třída 16, Hodonín Učebnice: English File pre- intermediate
Učebna: U1 Lektor: Bc. Kamila Hüblová

Tento kurz je navazující z minulého školního roku, ale lze do něj nastoupit. Student této úrovně rozumí jednoduššímu mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají. Dovede na vést rozhovory na běžná témata, a dokáže se již pomalu domluvit v cizí zemi. Dovede jednoduchou formou popsat své zážitky, zkušenosti nebo plány. Umí se vyjadřovat i písemnou formou. Zvládá jednoduchá souvětí, a prohlubuje a konkretizuje slovní zásobu.

 

POZOR!!

Odesláním elektronické přihlášky poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám a nevyužíváme je ani k marketingovým účelům. Řídíme se platnými zákony o zpracování osobních údajů.

 

Datum narození a adresa nejsou povinné údaje, nemusíte je při vyplňování přihlášky poskytovat!!

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 267/16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: