Firemní vzdělávání

DŮLEŽITÉ INFORMACE!!

Vážení klienti, studenti, rodiče, od pondělí 4.5.2020 se začínáme zatím velmi pozvolna vracet do normálního režimu.
Od pondělí 4.5.2020 je možné realizovat firemní kurzy a individuální výuku.

Od pondělí 11.5.2020 začíná běžná prezenční výuka v kurzech PRO DOSPĚLÉ do 3 - 4 studentů ve skupince. 
V kurzech budeme důrazně vyžadovat dodržování doporučené
bezpečné vzdálenosti mezi studenty a lektorem, a také se prozatím nevyhneme nošení roušek. Toto je nyní aktuální jen pro omezený počet kurzů a studenti, kterých se to týká, budou včas informováni.
Otevření ostatních kurzů pro prezenční formu budeme realizovat, jakmile to bude možné a jakmile uznáme, že to bude pro všechny zúčastněné bezpečné.

 

Základní informace o firemním vzdělávání:

 • výuka probíhá přímo ve Vaší firmě nebo v učebnách jazykové školy;
 • od pondělí do čtvrtka učíme celý den od 8:00 hod. - 20:00 hod., v pátek od 8:00 do 16:00 hod.;
 • možnost specializace na různé obory (administrativa, EU, obchod, informatika...);
 • příprava na pobyt v zahraničí, státní i mezinárodní zkoušky;
 • zpracování studijních plánů na základě potřeb a cílů firmy;
 • monitoring pokroku a docházky, pravidelné zprávy;

Vaše potřeby a požadavky s Vámi rádi probereme u nás v kanceláři,
případně své dotazy můžete směřovat na .


 • Standardní platební podmínky, platba za každý měsíc dozadu za skutečně odučené hodiny (to znamená, že v případě dodržení dohodnutých storno podmínek ve smlouvě Vám neuskutečněné hodiny nefakturujeme!)
 • Všechny tyto a další podmínky zakotveny ve smlouvě.
 • Možnost odepisování z daní - náklady na jazykové vzdělávání zaměstnanců jsou plně nákladová položka!
 • Jsme plátci DPH.


[+] Kurzy šité na míru

KURZY ŠITÉ NA MÍRU

Tento typ kurzů umožňuje zohlednit při výuce individuální potřeby firmy i zaměstnance. Časový harmonogram, náplň, organizace i zaměření kurzu - to vše a mnohem více Vám ušijeme na míru. Individuální kurzy jsou vhodné pro ty, kteří preferují výuku na bázi one-to-one a umožňují lektorovi maximálně přizpůsobit výuku potřebám studenta. Kurzy pro skupinky jsou určeny studijním skupinám 2 až 8 zaměstnanců na přibližně stejné úrovni znalostí daného jazyka.
 • Sylabus kurzu
  Na základě výsledků vstupního testování a potřeb klienta vypracujeme před zahájením kurzu sylabus (podrobný plán výuky), čímž je zaručena postupnost a návaznost jednotlivých lekcí. Náš metodolog ve spolupráci s vyučujícím dbá ná metodologickou vyváženost jednotlivých lekcí i celého kurzu.
 • Rozsah a intenzita
  Na základě analýzy potřeb klienta navrhneme rozsah (počet lekcí) a intenzitu výuky. Minimální intenzita je stanovena na 1 lekci týdně, nicméně je možné naplánovat i vysoce intenzivní krátkodobé kurzy o intenzitě až 6 lekcí denně s možností konání 7 dní v týdnu.
 • Možnost speciálního zaměření výuky
  Mimo všeobecného zaměření jazykových kurzů můžeme Váš kurz plně nebo částečně zaměřit na požadovanou oblast. Klasickým příkladem je obchodní angličtina, příprava na mezinárodní certfikát, či zaměření na specifika daného odvětví (lékařství, informatika, EU, marketing atd.)
 • Cena
  Kurzovné se odvíjí od pokročilosti účastníků, zaměření výuky, dostupnosti místa konání a celkového objemu zakázky.
  Cena jedné vyučovací hodiny (45 minut) se pohybuje od 390,- do 590,- Kč  vč. DPH ( v závislosti na náročnosti a odbornosti).

[+] Intenzivní kurzy

INTENZIVNÍ KURZY

Kurzy tohoto typu jsou určeny k dosažení rychlého a výrazného pokroku jednotlivce či skupinky zaměstnanců na přibližně stejné úrovni znalostí daného jazyka. Výuka může probíhat přímo u Vás ve firmě, v našich prostorách nebo i ve zvoleném rekreačním zařízení v rámci celé ČR, po dohodě i v zahraničí. Ceny kurzů zahrnují výukové materiály a v rámci Jihomoravského kraje i náklady na dopravu lektora.
 • Minimum k přežití (AJ, NJ, RJ)
  Čeká Vás nebo Vaše zaměstnance cesta do zahraničí a potřebujete rychle získat základní orientaci v cizím jazyce? Nemáte čas na pravidelné studium, ale přesto se chcete umět domluvit? V tom případě je tento kurz určen právě Vám, získejte během krátké doby minimum cizího jazyka k přežití.
  Rozsah: 16 lekcí, 32 VH Délka trvání: 3-8 dní (podle intenzity) Cena kurzu: ,- Kč
 • Rozmluvit se... (AJ, NJ, RJ)
  Náplní tohoto kurzu je nepřeberné množství konverzačních aktivit a mluvních cvičení, které Vás donutí mluvit a zase mluvit. Naučíte se používat zajímavé fráze, užitečné řečnické obraty, zábavné idiomy, rčení, procvičíte a zdokonalíte svou intonaci a výslovnost. Součástí kurzu je také dril pro schopnost adekvátně a pohotově reagovat. Kurz je určen studentům alespoň na úrovni B1 (mírně pokročilý) a je obvykle veden rodilým mluvčím.
  Rozsah: 16 lekcí, 32 VH Délka trvání: 3-8 dní (podle intenzity) Cena kurzu: ,- Kč
 • Základy obchodní angličtiny
  Kurz je určen těm, kteří se anglický jazyk už někdy učili či absolvovali některý z kurzů pro začátečníky a chtějí získat základy obchodní angličtiny. Během kurzu získate základní orientaci v oblastech jako jsou průmysl, služby, nabídka a poptávka, nákup, prodej, reklamace atd. Naučíte se základům telefonování v angličtině, základní slovíčka a fráze nezbytné k účasti, vedení či organizaci obchodní prezentace v angličtině, základům vedení obchodní korespondence prostřednictvím e-mailu, faxu, či obchodního dopisu a také slovíčka a fráze nezbytné k organizaci a účasti na obchodním jednání.
  Rozsah: 20 lekcí, 40 VH Délka trvání: 4-10 dní (podle intenzity) Cena kurzu: ,- Kč

[+] Služby zdarma

SLUŽBY ZDARMA
 • analýza potřeb klienta, vstupní testování;
 • evidence docházky a pokroku za uvedené období;
 • pravidelné testování v dohodnutých intervalech (měsíčně, čtvrtletně, pololetně);
 • zajištění výukových materiálů;


Mimo zde prezentovaných kurzů se firemní klienti mohou účastnit veškerých kurzů pořádaných pro veřejnost, stačí do pole "Poznámka" přihláškového formuláře vyplnit fakturační informace.

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 267/16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: