Kurzy pro dospělé

DŮLEŽITÉ INFORMACE!!

Vážení klienti, studenti, rodiče, od ledna 2021 probíhá výuka opět distanční formou. V případě změny Vás  budeme neprodleně informovat.

 

PRAVIDLA V PŘÍPADĚ NÁVRATU K PREZENČNÍ VÝUCE (mohou se měnit):

Dodržujte prosím hygienická nařízení a chovejte se zodpovědně.

Všichni naši klienti obdrželi emailem pokyny vypracované na základě doporučení vlády.

V kurzech budeme důrazně vyžadovat dodržování doporučené bezpečné vzdálenosti mezi studenty a lektorem, a také se prozatím nevyhneme nošení roušek, zejména ve společných prostorách.

Děkujeme Vám za účast, podporu a za trpělivost s nastalou situací. Naším zájmem je poskytovat kvalitní výuku i za podmínek, na které není nikdo z nás zvyklý, a omlouváme se za případné vzniklé potíže. Vše se, jakmile to bude jen trochu možné, budeme snažit vyřešit a případné újmy kompenzovat.


Ve vstupní hale bude omezený pohyb většího počtu lidí, berte to prosím na vědomí a snažte se přicházet na lekce až na stanovený čas. V případě, že musíte čekat, berte prosím ohled na ostatní a dodržujte odstupy a zakrývejte si ústa.

Děkujeme za pochopení.

 

ZAHÁJENÍ NOVÝCH KURZŮ:

Zahájili jsme přípravu rozvrhů na nový školní rok 2021/2022. Nejdříve budeme postupně zveřejňovat kurzy, které jsou navazující na stávající kurzy. Poté, v závislosti na poptávce budeme vypisovat kurzy nové.

Stávající kurzy běží v online režimu a věříme, že je stihneme do konce školního roku dokončit, popřípadě zameškané lekce nahradit, po dohodě v krajním případě i o letních prázdninách. U nových kurzů budou uvedeny termíny zahájení i ukončení obou pololetí, ale  v závislosti na aktuální situaci v souvislosti s COVID-19 se může stát, že se termíny mohou posunout, sledujte tedy letos pečlivěji, zda se termín nezměnil. 

Studovat v našem kurzu můžete začít jako úplný začátečník a pokračovat v dalších pokročilostech, dokud zvolený jazyk úplně nezvládnete. Výuka probíhá při maximálním počtu většinou 6 studentů ve skupince. Klademe důraz na zvládnutí komunikace a snažíme se zbavit studentů ostychu hovořit cizím jazykem. Naším zájmem je také vyjít vstříc individuálním potřebám studenta.

 

Výuka probíhá jedenkrát týdně 60 nebo 90 minut. Kurz se otevře vždy po naplění minimálního počtu 3-6 studentů ve skupince. Pokud se kapacita nenaplní, nabízíme studentům variantů příplatku nebo zkrácení délky studia při původně navržené ceně.

 

Pro jednotlivé stupně pokročilosti je k dispozici také možnost získání mezinárodně uznávaných certifikátů a státních zkoušek.

 

Rozvrh kurzů je platný pro rok 2021/2022, vyhrazujeme si však právo na změny, které se mohou týkat zejména časového posunu kurzů. O změnách budeme vždy včas informovat.

 

V nabídce kurzů jsou uvedeny učebnice, se kterými se v kurzech pracuje, tyto učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzovného. Studenti si buď pořizují učebnice sami, nebo je mohou zakoupit v kanceláři.

UČEBNICE SI PROSÍM NIKDY NEPOŘIZUJTE PŘEDEM, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, POKUD SI NEJSTE JISTI, ZDA KUPUJETE TU SPRÁVNOU! NEVÁHEJTE SE NEJDŘÍVE INFORMOVAT. NEBOJTE SE NASTOUPIT DO KURZU BEZ UČEBNICE. ZAKOUPIT SI JI PAK MŮŽETE U NÁS, NEBO V LIBOVOLNÉM OBCHODĚ AŽ PO OVĚŘENÍ TYPU UČEBNICE.

Výukový rok je rozdělen na DVĚ pololetí. CENY KURZU JSOU VŽDY UVEDENY ZA JEDNO POLOLETÍ, (TEDY 17, 15 či 12 LEKCÍ). Pololetí na sebe plynule navazují. Do kurzů se lze přihlásit i pokud již byla výuka zahájena, pokud není naplněna maximální kapacita.

CENA ZA 1 VYUČOVACÍ HODINU U STANDARTNÍCH KURZŮ VYCHÁZÍ NA cca 95 KČ.

CENA ZA 1 VYUČOVACÍ HODINU U SPECIÁLNÍCH KURZŮ  (FCE,CAE, IELTS atd...) VYCHÁZÍ NA MAX. 150,- KČ.

Podáním závazné přihlášky se klient zavazuje uhradit částku ve stanovené výši. V případě, že klient nenastoupí na kurz, který má uhrazen, bude mu po dohodě vrácena částka za kurz. Klient si musí požádat o navrácení částky nejpozději do 1 týdne od zahájení kurzu.

Kurzovné se z žádných důvodů nesnižuje. O vrácení částky kurzovného lze požádat pouze v případě prokázaných závažných zdravotních důvodů, které klientovi brání docházet do kurzu.

Poskytujeme různé slevy, jako například program Flexi Pass nebo sleva za člena rodiny, obvykle ve výši 10%. Slevy nelze sčítat, uplatnit lze vždy jednu z vybraných slev.

 

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ LZE POSÍLAT AŽ DO ZAHÁJENÍ KURZŮ. POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠENÍ DO PROBÍHAJÍCÍHO KURZU JE VŽDY MOŽNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDE VOLNÉ MÍSTO DO NAPLNĚNÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY V KURZU (6 osob).

 

 

POZOR!!

Odesláním elektronické přihlášky poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám a nevyužíváme je ani k marketingovým účelům. Řídíme se platnými zákony o zpracování osobních údajů.

 

Datum narození a adresa nejsou povinné údaje, nemusíte je při vyplňování přihlášky poskytovat!!

Jazyk Kurz     Den a čas Termín Cena
AJ (A1)  Angličtina pro (ne)úplné začátečníky Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). Kurz je již naplněn. Po
16:30 - 18:00
13.09.21-17.01.22
24.01.22-23.05.22
3250,- Kč  
AJ (A1)  Angličtna pro úplné začátečníky Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis
22.09.21-
-
3250,- Kč  
AJ (A1)  Angličtina pro falešné začátečníky - mírně pokročilé Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Ct
17:30 - 19:00
16.09.21-27.01.22
03.02.22-26.05.22
3250,- Kč  
AJ (A1)  Angličtina pro falešné začátečníky Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). Kurz je již naplněn. Po
16:30 - 18:00
20.09.21-24.01.22
31.01.22-30.05.22
3250,- Kč  
AJ (A2)  Angličtna pro mírně pokročilé Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Po
17:30 - 19:00
13.09.21-17.01.22
24.01.22-23.05.22
3250,- Kč  
AJ (A2)  Angličtina pro mírně pokročilé + Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Po
17:15 - 18:45
13.09.21-17.01.22
24.01.22-23.05.22
3250,- Kč  
AJ (A2)  Angličtina pro mírně pokročilé Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Po
18:00 - 19:30
20.09.21-24.01.22
31.01.22-30.05.22
3250,- Kč  
AJ (A2+)  Angličtina pro mírně pokročilé Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Po
16:30 - 18:00
13.09.21-17.01.22
24.01.22-23.05.22
3250,- Kč  
AJ (B1)  Konverzační angličtina pro středně pokročilé   probíhá zápis St
16:30 - 17:30
29.09.21-
-18.05.22
4850,- Kč  
AJ (B1)  Angličtina pro středně pokročilé Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Po
17:00 - 18:30
13.09.21-17.01.22
24.01.22-23.05.22
3250,- Kč  
AJ (B1+)  Angličtina pro středně pokročilé + Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Po
17:00 - 18:30
13.09.21-17.01.22
24.01.22-23.05.22
3250,- Kč  
AJ (B2)  Příprava na zkoušku FCE   probíhá zápis St
18:00 - 19:00
15.09.21-
-16.03.22
3900,- Kč  
AJ (B2)  Přípravva na FCE Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis St
16:30 - 18:00
27.09.21-26.01.22
02.02.22-11.05.22
4600,- Kč  
AJ (C1)  Příprava na zkoušku CAE Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Ct
16:00 - 17:30
16.09.21-16.12.21
06.01.22-24.03.22
3480,- Kč  
NJ (A1)  Němčina pro úplné začátečníky Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Ut
17:15 - 18:15
05.10.21-25.01.22
01.02.22-17.05.22
3250,- Kč  
NJ (A1)  Němčina pro falešné začátečníky Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Ct
17:45 - 19:15
16.09.21-27.01.22
03.02.22-26.05.22
3250,- Kč  
NJ (A2)  Němčina pro mírně pokročilé Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Ct
17:15 - 18:45
16.09.21-27.01.22
03.02.22-26.05.22
3250,- Kč  
NJ (A2+)  Němčina pro mírně pokročilé+ Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Ut
17:00 - 18:30
14.09.21-25.01.22
01.02.22-24.05.22
3250,- Kč  
NJ (A2+)  Němčina pro mírně pokročilé + Kurz navazuje do dalšího termínu (pololetí). probíhá zápis Ut
18:00 - 19:00
14.09.21-
-24.05.22
3450,- Kč  
NJ (B2)  Němčina pro pokročilé+   Kurz je již naplněn. Pa
16:00 - 17:00
17.09.21-
-27.05.22
3750,- Kč  

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 267/16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: