Příprava ke zkouškám a certifikátům

[+] Cambridge ESOL - obecná angličtina

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají neomezenou platnost, tj. nemusí se po určité době znovu opakovat. Tyto zkoušky jsou velmi dobrým základem pro případné další studium a zcela nezbytné pro případnou zahraniční profesní kariéru.

CFR
 • (A2)  KET - Key English Test
  První krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, je cílem pro ty, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny.
 • (B1)  PET - Preliminary English Test
  Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci.
 • (B2)  FCE - First Certificate in English
  Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "pokročilí" a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. pro pracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích.
 • (C1)  CAE - Certificate in Advanced English
  Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.
 • (C2)  CPE - Certificate of Proficiency in English
  Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

[+] Cambridge ESOL - obchodní angličtina

Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. Kandidáti, kteří chtějí složit tyto zkoušky, nepotřebují konkrétní obchodní znalosti, protože zkoušky hodnotí především schopnost komunikovat v obchodním kontextu. Zkoušky jsou vhodné pro ty, kdo již pracují, a musí komunikovat se svými zahraničními partnery, ale také pro ty, kteří plánují svou kariéru v obchodním sektoru a rádi by zvýšili své šance na pracovním trhu. Zkoušky BEC využívá vzrůstající počet mezinárodních společností v programu rozvoje svých zaměstnanců.

 • (B1)  BEC PRELIMINARY
  Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka.
 • (B2)  BEC VANTAGE
  Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby.
 • (C1)  BEC HIGHER
  Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu.

[+] IELTS

Zkoušky IELTS (International English Language Testing System) jsou mezinárodně uznávaný testovací systém, který uznává většina univerzit ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA. IELTS vyhodnocuje vaši schopnosti studovat či jinak se vzdělávat v angličtině. Test nelze "neudělat". Kandidáti obdrží stupňové hodnocení z každého ze čtyř modulů spolu s celkovým hodnocením.

[+] City & Guilds

Britské mezinárodně uznávané jazykové zkoušky City & Guilds jsou zajišťovány jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a certifikačních institucí ve Velké Británii. Jsou vytvořeny v souladu s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a testují jazykové znalosti a dovednosti v kontextu přirozené jazykové komunikace potřebné pro výkon zaměstnání, studium i v každodenním životě. V Česká republice jsou akreditované MŠMT jako certifikáty dokládající znalost anglického jazyka zaměstnanců státní správy ČR. Písemné a ústní dovednosti lze skládat odděleně a na různých úrovních.
cityandguilds
 • (A1)  ESOL/SESOL Preliminary
 • (A2)  ESOL/SESOL Access
 • (B1)  ESOL/SESOL Achiever
 • (B2)  ESOL/SESOL Communicator
 • (C1)  ESOL/SESOL Expert
 • (C2)  ESOL/SESOL Mastery

[+] Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky jsou všeobecně akceptovány institucemi v rámci ČR.

 • (B2)  Státní jazyková zkouška - základní
  Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.
 • (C1)  Státní jazyková zkouška - všeobecná
  Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

[+] Maturita

Čeká vás letos maturita z cizího jazyka? Nenechte nic náhodě a přihlaste do kurzu přípravy na státní maturitu!

V jazykovém kurzu se na maturitu důkladně připravíte a maturita pro vás bude hračkou! Můžete si vybrat ze dvou úrovní – nižší a vyšší stupeň!

[+] Přijímací zkoušky na VŠ

Jak úspěšně projít zkoušku z cizího jazyka v rámci přijímacího řízení na VŠ - připravíme vás na ústní i písemnou část.

 

Ř A Z E N Í   Z K O U Š E K   D L E   P O K R O Č I L O S T I
POKROČILOST ERR CAMBRIDGE ESOL IELTS CITY & GUILDS
Úplný začátečník   A1 - Breakthrough   -   - Preliminary
Falešný začátečník   A2 - Waystage   KET   3.0 Access
Mírně pokročilý   B1 - Threshold   PET / BEC Preliminary   3.5 - 4.5 Achiever
Středně pokročilý   B2 - Vantage   FCE / BEC Vantage   5.0 - 6.0 Communicator
Pokročilý   C1 - EOP   CAE / BEC Higher   6.5 - 7.0 Expert
Vysoce pokročilý   C2 - Mastery   CPE   7.5+ MasteryPříprava ke zkouškám a certifikátům může být také náplní
individuálních kurzů nebo kurzů pro skupinky.
Jazyk Kurz     Den a čas Termín Cena
AJ (B2)  Příprava na zkoušku FCE   Kurz je již naplněn. St
18:00 - 19:00
15.09.21-
-16.03.22
3900,- Kč  

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 267/16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: