Jednoleté pomaturitní studium

Termín konání:září 2018 - červen 2019
Rozsah:760 hodin
Intenzita:20 vyučovacích hodin týdně
Místo konání:Jazyková škola IDEA s.r.o., Národní třída 16, 695 01 Hodonín
Cena:21 990,- Kč (možno uhradit splátkami)

 • Chcete se naplno věnovat studiu angličtiny a dosáhnout skutečně výrazného pokroku?
 • Máte možnost studovat v dopoledních hodinách?
 • Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát potvzující Vaši znalost cizího jazyka?


Naše denní studium umožňuje postoupit během jediného roku až o dvě úrovně znalostí a zároveň Vás připraví k získání mezinárodně uznávaného certifikátu FCE (pokročilí), PET (začátečníci a mírně pokročilí), KET (úplní  začátečníci), nebo Státní jazykové zkoušce.


Organizace studia:

 • závazné přihlášky jsou příjímány od dubna do konce srpna;
 • studenti jsou na základě rozřazovacích testů rozděleni do tříd dle pokročilosti (termín rozřazovacích testů bude upřesněn);
 • maximálně 18 studentů ve třídě;
 • kurzovné je splatné před začátkem kurzu nebo v dohodnutých splátkách;
 • učebnice je možno zajistit, nejsou však součástí kurzovného;


Co je náplní výuky:

 • v prvním pololetí pokročíte o celou jazykovou úroveň obecné angličtiny, důraz bude kladen na slovní zásobu, rovnoměrný rozvoj jednotlivých jazykových dovedností (mluvený a písemný projev, porozumění slyšenému a čtenému), gramatiku a schopnost pohotově reagovat;
 • ve druhém pololetí se zaměříme na přípravu k získání certifikátu za použití specializovaných učebnic a dalších materiálů (zkušební testy včetně poslechů, ukázková řešení jednotlivých úloh atd.)
 • domácí práce - krátká opakovací cvičení, četba a poslech anglické literatury;

 

Studentům bude uznán statut studenta ve stejném rozsahu jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění je hrazeno státem,  některé daňové úlevy, rodinné přídavky a jiné sociální příspěvky, slevy na dopravu...). Podmínkou zachování statutu studenta je složení maturitní zkoušky v roce 2017. Student je povinen doložit maturitní vysvědčení (nebo jeho notářsky ověřenou kopií).

 

Foto školy

Klíčová slova

angličtina, Hodonín, angličtina Hodonín, výuka angličtiny, jazyková škola, jazykovka, jazykové školy, jazykovky, němčina, ruština, Hodonín a okolí, angličtina Hodonín a okolí, jazykovky Hodonín a okolí, výuka jazyků Hodonín, angličtina Břeclav a okolí, zkoušky, mezinárodní zkoušky, certifikáty, příprava, státnice, státní zkouška, kurzy, jednoleté pomaturitní studium, výuka angličtiny pro děti, angličtina děti...

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat, vyjdeme vám vstříc.

Adresa: Národní třída 16
  695 01 Hodonín
Telefon: +420 774 433 257
 
E-mail: